Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Klippans kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    1393
    2
    VFK
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg ett nytt höghus på torget i Klippan
50%
V
L
KD
S
MP
C
M
SD
1393
VFK
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Klippans kommun ska bygga den nya skolan som en mindre enhet och inte en storskola
50%
V
MP
C
M
SD
L
KD
S
1393
VFK
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför fler dagbarnvårdare i Klippans kommun som alternativ till förskola
50%
MP
C
KD
M
SD
V
L
S
1393
VFK
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
KD
M
S
SD
MP
C
1393
VFK
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
M
S
KD
SD
C
1393
VFK
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
C
KD
M
SD
V
L
S
1393
VFK
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
L
C
KD
S
SD
M
1393
VFK
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
V
MP
L
C
KD
S
1393
VFK
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
C
KD
M
S
SD
V
MP
1393
VFK
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
KD
M
S
SD
V
MP
C
1393
VFK
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
L
KD
S
SD
C
M
1393
VFK
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
KD
M
V
C
S
SD
1393
VFK
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
KD
S
C
M
SD
1393
VFK
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
KD
M
SD
V
MP
S
1393
VFK
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
L
C
KD
M
S
SD
1393
VFK
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
KD
M
SD
V
MP
S
1393
VFK
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
L
S
C
KD
M
SD
1393
VFK
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
KD
SD
L
C
M
S
1393
VFK
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
KD
C
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

SD
S
M
KD
C
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

SD
MP

Äldreomsorg

SD
S
M
KD
C
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Klippans kommun är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

SD

Bygg en gångbro över järnvägen vid stationen

S
M

Bygg nya äldreboenden i Klippan

S
M
KD
C
L

Satsa på LSS-boenden för personer med fysiska/psykiska funktionsnedsättningar

C
MP
V

Minska barngrupperna på Klippans förskolor

SD
KD
L
MP
V

Bygg en ny förskola i Ljungbyhed

SD
S
M
KD
C
L
MP
V