Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kinda kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    LPO
    Landsbygdspartiet Oberoende
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLBPOLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kinda ska satsa på vindkraft
50%
MP
KD
V
C
M
LBPO
L
SD
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
LBPO
L
C
SD
S
MP
V
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
C
S
KD
SD
M
LBPO
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
LBPO
L
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
LBPO
V
L
C
SD
M
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
LBPO
C
SD
MP
KD
V
L
M
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
LBPO
L
C
SD
M
S
V
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
LBPO
C
SD
M
S
MP
KD
V
L
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
SD
S
KD
LBPO
L
C
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
LBPO
L
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
LBPO
V
C
S
L
SD
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
LBPO
L
C
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
MP
KD
LBPO
L
C
SD
M
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
LBPO
L
C
SD
M
S
V
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
LBPO
L
C
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
SD
KD
LBPO
L
C
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
L
V
LBPO
KD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

M
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD
C
L
LBPO
MP

Skola och utbildning

S
M
SD
C
V
LBPO
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
C
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Kinda kommun är viktigast?

Alla som är över 90 år ska få komma till ett boende om de vill

M
SD
V
LBPO

Anställ fler i hemtjänsten så att brukaren får ha en fast grupp av personal

L
LBPO
KD

Det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid

V

Satsa på mindre barngrupper i förskolan

S
M
SD
C
L
V
LBPO
KD
MP

Pulshöjande aktivitet på schema varje dag för alla skolbarn

S
M
KD
MP

Öka möjligheterna till sjukvård i hemmet

S
SD
L

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Kinda kommun är viktigast?

Andelen närproducerad mat ska öka i kommunens offentliga miljöer

S
C
L
V
LBPO
KD
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

SD
L

Avsätt tre miljoner till marknadsföring av Kinda

M
SD
L
LBPO

Ge alla som jobbar i kommunal verksamhet rätt till heltid

S
SD
V
KD

Kommunalanställda ska få yrkesutbildningar med lön

M

Skapa möjlighet för alla från åk 9 och 1 på gymnasiet att få ett sommarjobb.

S
M
V
LBPO
KD