Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kävlinge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Säg nej till byggande på åkermark i Kävlinge kommun
50%
V
MP
C
L
SD
S
KD
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
SD
KD
MP
C
S
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
S
KD
C
SD
M
V
MP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
V
MP
L
S
M
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
C
SD
KD
L
S
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
V
MP
C
L
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
SD
S
M
V
MP
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
V
MP
C
L
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
MP
C
L
SD
M
V
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
L
KD
SD
S
M
V
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
V
MP
SD
S
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
SD
MP
C
L
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
M
V
MP
SD
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
C
L
SD
M
MP
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
KD
C
L
S
M
V
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V

Kultur och fritid

C
MP

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
MP

Skola och utbildning

M
S
SD
L
C
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L
KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
L
KD
V

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Kävlinges kommun är viktigast?

Skapa ett trygghetsboende i Kävlinge

M
S
KD

Skapa pendlarparkeringar för dem som jobbar på annan ort

Inget parti har valt den här frågan

Bygg ett nytt badhus Kävlinge

C

Inrätta fler praktikplatser för nyanlända

C
MP
V

Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill

KD

Bygg fler bostäder i de västra kommundelarna

M
SD
L
V

Höj lärarlönerna för att behålla kompetenta pedagoger

S
SD
L

Förbättra möjligheten att välja cykel, tåg och buss

M
S
L
C
MP
V