Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Katrineholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa bygget av ny högstadieskola i Katrineholm
50%
KD
SD
MP
V
C
M
S
L
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Rätt till 30 timmar i förskolan för alla barn, även när föräldrar är sjukskrivna eller föräldralediga
50%
MP
V
M
L
KD
C
S
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
C
M
KD
SD
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
MP
V
L
C
M
S
SD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
C
V
KD
M
S
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
KD
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
SD
M
S
MP
V
KD
C
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
M
MP
V
KD
S
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C
KD
L
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
SD
C
KD
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

MP

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
KD
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Katrineholms kommun är viktigast?

Satsa på specialpedagoger till barn med särskilda behov

C
L
V
MP

Ge extra pengar till landsbygdsskolor

SD
C

Bygg fler förskolor för att minska barngrupperna

S
M
SD
KD
L
V
MP

Kommunen ska erbjuda barnomsorg även på kvällar och nätter

Inget parti har valt den här frågan

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får ha en fast grupp av personal

S
KD
V
MP

Bygg ett nytt trygghetsboende för äldre i Katrineholm

S
SD
C
KD
L