Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Karlstads kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KDL
    Karlstadpartiet Livskvalitet
    3

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Etablera Muminvärlden på Skutberget i Karlstad
50%
KD
MP
L
C
M
S
V
SD
KDL
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Bygg det planerade köpcentrumet på Monsénberget
50%
KD
L
C
M
S
MP
V
SD
KDL
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: I2 skogen ska bevaras som grönområde
50%
KD
MP
L
V
C
SD
M
S
KDL
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
M
MP
V
C
S
KDL
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
KDL
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
V
SD
MP
L
C
M
S
KDL
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
MP
V
C
S
L
SD
M
KDL
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
KD
MP
L
V
C
M
S
KDL
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
C
SD
M
S
MP
V
KDL
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
KDL
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
L
C
SD
M
S
KDL
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
MP
L
C
M
V
SD
S
KDL
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
KD
L
SD
M
KDL
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
M
S
MP
V
SD
KDL
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
KD
L
C
SD
M
S
KDL
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
MP
L
C
SD
M
S
V
KDL
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
L
C
SD
M
KDL
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
KD
L
M
S
KDL
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

KD

Skola och utbildning

S
M
SD
C
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
V
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Karlstads kommun är viktigast?

Mer byggnation i förnyelsebart material, ex trä

S
SD
C
V
MP
KD

Mer pengar till underhåll av gator och vägar i hela Karlstad kommun

M
SD
C
L
KD

Satsa på cykelparkeringar och cykelvägar

S
M
V
MP

Solceller på taken till alla kommunens byggnader

C

Karlstads kommun ska subventionera biljettpriser inom busstrafiken

S
L
MP

Utbildningsinsatser för att upptäcka radikalisering och våldsbejakande extremism

M
SD
L
KD

Fråga 21: Vilka av följande förslag är viktigast i Karlstads kommun?

Äldreboendegaranti för alla 85+

M
KD

Inför maxtak på elevgruppens storlek i förskolan

SD
KD

Rusta upp inne- och utemiljöer på äldreboenden i Karlstads kommun

M
L

Extra resurser på elevstöd och specialpedagoger

S
SD
C
V
L
MP

Ta bort delade turer i hemtjänsten

S
C
V
MP

Öka personaltätheten i skolan och förskolan

S
M
SD
C
V
L
MP
KD