V
Vänsterpartiet i Karlskoga kommun

Om väljarna tycker att jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor är Vänsterpartiet rätt parti

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Verklig jämställdhet mellan män och kvinnor

 • Skola och utbildning

  En skola för alla med fokus på kunskap

 • Demokrati och jämställdhet

  Bostad till alla med rimliga hyror

 • Sjukvård och hälsa

  Jämlik och säker vård

 • Ekonomi och skatter

  En rättvis fördelningspolitik

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Gärna egen majoritet,och bästa alternativet efter det är en majoritet med Socialdemokraterna

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända