SD
Sverigedemokraterna i Karlskoga kommun

Sd Karlskoga fokuserar på att nå ut till medborgarna och lyfta de frågorna som i första hand påverkar oss i kommunen. En nära dialog där vi visar på att din röst faktiskt påverkar! Vi har som målsättning att återigen sätta Karlskoga på kartan igen och faktiskt på riktigt prioritera våra invånare genom en rak och tydlig politik som alla förstår. Vad ordet välfärd innebär råder det tvivel om mellan partierna, vi prioriterar att alla skall ha rätt till bra stabil välfärd utan en massa omvägar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Erbjuda valfrihet till våra äldre när vi ser till boende och omsorg. Idag har vi ett begränsat urval av boenden, servicehus skall återigen erbjudas.

 • Skola och utbildning

  Höja elevpengen till samma nivå som övriga regionen. Erbjuda fler läromiljöer, satsa på kompetenslyft för personal. Nolltolerans mot kränkningar.

 • Lag och ordning

  Stärka tryggheten genom kommunala ordningsvakter samt trygghetskameror. Team som jobbar förebyggande mot droger/kriminalitet med unga!

 • Invandring och integration

  Alla skall ges samma förutsättningar att komma in i arbetslivet. Stärka sammarbete mellan arb.förmedling och kommun, införa integrationsplikt i kommun

 • Övrigt

  Satsa på våra unga genom betald praktik i delar av yrkesprogrammen i kommunen. Kvotering av lägenheter för unga nyutexaminerade.Vi behöver dem i kga.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser gärna att de partierna som på riktigt värnar Karlskoga och aktivt arbetar för att förbättra situationen i de kommunala åtagandena som vi ska leva upp till finns med i styret av kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Får vi genomslag för våran politik och kan enas i sakfrågor så står våran dörr öppen och vi är beredda att sätta oss vid bordet och faktiskt diskutera.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter
 • Sätt upp övervakningskameror på platser som upplevs otrygga
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända