M
Moderaterna i Karlskoga kommun

För att Karlskoga behöver ett nytt politiskt styre. Efter en obruten socialdemokratisk ledning i snart 100 år visar ledning och styrning stora brister och det finns ingen politisk vilja hos majoriteten att åtgärda bristerna. Även goda politiska idéer fastnar ofta i systemet och kommuninnevånarna gynnas inte på det sätt som vi ofta i total politisk enighet har kommit överens om. Orsaken är då ofta den svaga styrningen och oförmågan att följa upp politiska beslut. Karlskoga behöver förändring!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Idag präglas en allt för stor del av näringslivets kontakt med kommunen av regelkrångel. Vi vill verka för en mer serviceinriktad organisation.

 • Skola och utbildning

  Skolan i Karlskoga behöver en mycket tydligare ledning med fokus på lärande samt ordning som ger en trygg skola. Bättre uppföljning av kvalitets målen

 • Utrikespolitik och försvar

  Moderaterna i Karlskoga verkar för de bästa förutsättningarna för vår försvarsindustri samt gynnar framtidsprojekt som tillvaratar industrins kunnande

 • Invandring och integration

  Karlskoga har redan idag goda resultat när det gäller att få utrikesfödda i arbete på ett snabbt och effektivt sätt men vi har ytterligare idéer kvar

 • Sjukvård och hälsa

  Även om Karlskoga lasarett formellt är en regional politisk fråga driver vi opinion för att återinföra ett större lokalt styre.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En alliansmajoritet ledd av Moderaterna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Eftersom vi inte vet vilka partier som finns representerade i fullmäktige efter valet är frågan omöjlig att svara på.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi är nog mer kritiska till centraliseringsivern när det gäller sjukvården än vad Moderaterna är på riks, det finns dock ett frågetecken kring vad som ska kategoriseras som högspecialiserad vård.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter
 • Satsa på vägunderhåll och få bort alla potthål i Karlskoga
 • Sätt upp övervakningskameror på platser som upplevs otrygga