MP
Miljöpartiet i Karlskoga kommun

Valet handlar om att vi ska kunna titta våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde. Ett val där tron på en hållbar värld där vi tar hand om varandra, står mot ett hårdare slitochslängsamhälle. Det handlar om att göra allt vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och bekämpa de sociala orättvisorna. Klimatkrisen går inte att skjuta fram. Det är nu vi ska vara modiga och ta ansvar för både planeten och varandra. Nu. Klimatet kan inte vänta.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Solel till alla! Att genom KEMAB se till att alla i Karlskoga kommun för möjlighet att utan extra kostnad sätta upp en solelasanläggning på sitt tak.

 • Trafik och infrastruktur

  Mer, fler och bättre cykelvägar i hela kommunen!

 • Invandring och integration

  Mer resurser till integrationssatsningar!

 • Skola och utbildning

  Mer resurser till skolan och den pedagogiska utvecklingen.

 • Sjukvård och hälsa

  Förebyggande satsningar på barn och ungas psykiska hälsa!

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Jag vill att det politiks styret i Karlskoga kommun präglas av ett starkt Miljöpartistiskt tänkande i alla frågor.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Av de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun under mandatperioden 2015-2018 så kan vi inte tänka oss att samarbeta med SPI Välfärden eller Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte till min kännedom.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända