L
Liberalerna i Karlskoga kommun

Mot intolerans och extremism. För bra skola och god vård nära dig. Valfrihet i hemtjänst och förskolor. Smart och bättre vård med ny teknik. Välkomna nyanlända men ställ krav; språk, skola och arbete. Cykelstad. E18 förbi staden. BB året om. Fokus på kvalitet och ekonomi i skola, vård och omsorg, sälj vattenkraften och biogasen. Läs vår valplattform för Karlskoga: https://karlskoga.liberalerna.se/politik/valplattform-karlskoga-2018/

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Elev"pengen" i grundskolan ska upp till rikssnittet Uppföljning och insatser från åk 1. Se mer Barn- och utbildningsplan för Karlskoga 2017-20!

 • Skola och utbildning

  Förskolornas barnavdelning ska minskas. Högst 17 barn 2020, 15 barn 2023. Byggstart Sandtorpets förskola 2019. Renovering, utbyggnad av grundskolor.

 • Sjukvård och hälsa

  Rädda BB/Lasarett med annan organisation. Särskild vårdcentral för äldre. Fler läkare i primärvården. Smart vård, utnyttja ny teknik.

 • Trafik och infrastruktur

  Ligg på samlad trafiklösning, både järnväg och E18 i bro över Möckeln. Mer cykelstråk. Insatser för att skydda cyklister och gående.

 • Invandring och integration

  Stärk SFI. Erbjud praktik samtidigt med SFI. Särskilt stöd i grundskolan för att alla ska bli behöriga till gymnasiet.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi är beredda att gå in i en borgerlig eller blocköverskridande majoritet om denna är förankrad i det politiska mittfältet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Våra värderingar i centrala frågor är motsatta Sverigedemokraternas.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Satsa på vägunderhåll och få bort alla potthål i Karlskoga
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter