KD
Kristdemokraterna i Karlskoga kommun

Vår värdegrund är att alla människor är unika och har samma värde. Vi kämpar för de svaga i samhället. Vårdfrågorna står högt på agendan. Vi vill minska skatten för pensionärer så den jämställs med lönearbete. LSS skall återställas till den ursprungliga försäkringen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Rädda BB i Karlskoga.

 • Trafik och infrastruktur

  Satsa på vägunderhåll. Få bort alla potthål på det kommunala vägnätet.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bra boende för äldre. Boenden i attraktiva områden. Satsa på full service på boendena. Valfrihet, själva få välja vem som ska ge vård och omsorg.

 • Lag och ordning

  Vi vill ha flera poliser, skapa ett tryggare klimat i vår stad Kommunala Ingen ska behöva vara rädd att vistas ute. Fältassistenter ska återinrättas

 • Invandring och integration

  Erbjuda kombinerad praktik och studier i svenska Gratis få pröva på det som föreningslivet erbjuder. Bra integration är ensamhällsekonomisk vinst.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Självklart skall Alliansen ha majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Möjligen tiggerifrågan, tycker det ska vara ett nationellt förbud

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter
 • Satsa på vägunderhåll och få bort alla potthål i Karlskoga
 • Erbjuda praktik och studier i svenska för nyanlända