C
Centerpartiet i Karlskoga kommun

Valmöjlighet att påverka sin vardag. Stärka de gröna näringarna för att skapa förutsättningar till en bättre miljö. Närmare och tillgänglig vård. En grön, social och jordnära politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Göra det enklare och roligare att driva och starta företag, enklare och snabbare handläggningstider. En positivare inställning till företagsamhet.

 • Sjukvård och hälsa

  En nära och tillgänlig vård för alla. BB ska vara öppet hela året i Karlskoga.

 • Miljö och klimat

  För en hållbar framtid krävs en cirkulär ekonomi, kretsloppstänk. En vardag fri från gifter. Giftiga och hormonstörande kemikalier måste bort.

 • Skola och utbildning

  Skolan ska ge varje barn en trygghet i att få möjlighet att nå kunskapsmålen för vidare utbildning. Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.

 • Invandring och integration

  En snabb och smidigare väg till arbete. Ge mer möjlighet till ansvarstagande för den enskilde. Föreningslivet är en otrolig resurs för integration.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Att Karlskoga Alliansen som består utav Moderater, Kristdemokrater och centerpartiet tar över styret i Karlskoga.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte direkt, men regionsfrågan är lite annorlunda.

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Karlskoga kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag för Karlskoga är viktigast?
 • Anställ fältassistenter för att stötta unga ute på kvällar och nätter
 • Bygg fler gång- och cykelvägar
 • Satsa på vägunderhåll och få bort alla potthål i Karlskoga