Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kalmar kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Nya vindkraftverk ska ligga minst 1.500 meter från bebyggelsen
50%
L
KD
V
SD
M
S
C
MP
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sänk kommunalskatten i Kalmar
50%
L
KD
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Ge Kalmarhem i uppdrag att bygga lägenheter i de mindre tätorterna
50%
MP
L
KD
V
C
SD
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
V
C
SD
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
M
S
KD
SD
C
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
MP
L
V
C
SD
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
C
SD
M
S
L
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
MP
L
V
C
S
M
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
C
SD
S
M
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
C
M
KD
V
SD
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
S
L
KD
V
C
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
MP
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
55 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
SD
L
KD
V
M
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
KD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
C

Skola och utbildning

M
SD
V
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
C
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
V
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Kalmars kommun är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
KD
L

Bygg en ny ishall som klarar kraven för Allsvenskan

M

Ge äldreboendena i uppdrag att laga mat tillsammans med de äldre

KD

Bygg 700 nya bostäder per år i hela kommunen

C
V
KD
MP

Fördubbla satsningen på utvecklingslärare med uppgift att coacha andra lärare

L

Bygg nya förskolor i hela kommunen

SD
V
MP

Inrätta äldreboenden med djurprofil, där djuren sprider glädje och lockar till promenader

SD
L
MP

Bygg en ny simhall i Kalmar

M
C
V