SD
Sverigedemokraterna i Kalix kommun

Våra viktigaste politiska förslag:

  Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
  Svar:
  Ganska bra förslag
  Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Viktig fråga
  Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Viktig fråga
  Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Viktig fråga
  Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Viktig fråga
  Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
  Svar:
  Ganska dåligt förslag
  Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
  Svar:
  Mycket bra förslag
  Viktig fråga
  Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
  Viktig fråga
  Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
  Svar:
  Ganska bra förslag
  Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
  • Äldreomsorg
  • Barnomsorg
  • Skola och utbildning
  Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
  • Mer närproducerad mat i kommunens verksamheter
  • Kalix ska skapa fler platser i särskilt boende
  • Ökat anslag till underhåll av kommunens gator och vägar