S
Socialdemokraterna i Kalix kommun

Vi vill fortsätta att utveckla Kalix kommun till en framtidskommun!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi ska bygga minst 200 bostäder till 2020

 • Sjukvård och hälsa

  Nya modeller för en nära samverkan mellan kommun och region, samt magnetkamera placerad på Kalix sjukhus

 • Demokrati och jämställdhet

  Alla politiska beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv, samt, heltid är norm i offentlig sektor.

 • Näringsliv och företagande

  Fortsätta att arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat i hela kommunen.

 • Skola och utbildning

  Varje barn ska ha en lyckad och utmanande skolgång. Med en pedagogik och gruppstrorlek som möter den enskilda eleven utifrån behov och nivå.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi strävar efter egen majoritet!

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Framtid i Kalix

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej!

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Hoppat över frågan
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Hoppat över frågan
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg