M
Moderaterna i Kalix kommun

Moderaternas politik behövs i Kalix för en ökad tillväxt och positiv befolkningstrend. Vi menar att kommunen behöver en politik där valfrihet & attraktiv levnadsmiljö är ledord. Vi vill inte göra nya stora investeringar innan vi klarat av att ta hand om de vägar och fastigheter vi har i dag. Vi kommer att satsa på ett mer gynnsamt näringslivsklimat, där metoder för Tillväxt och Tillsyn genomförs. Vi kommer att införa LOV, samt sjösätta en äldrereform för en bättre vardag för äldre.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen avsevärt, genom bla att införa Tillväxt & Tillsyn, införa LOV och minska handläggningstider.

 • Invandring och integration

  Motprestation vid försörjningsstöd, förbjuda tiggeri, öka kommunens ansvar för integration genom arbete & medborgarskola för alla. - Lika för alla

 • Sjukvård och hälsa

  Utveckla Kalix sjukhus genom en sammanhållande politik på region & kommun. Genomföra äldrereform

 • Trafik och infrastruktur

  Satsa på infrastruktur genom att rusta upp våra kommunala vägar. Utöka utbyggnaden av fiber, ta hand om det vi har

 • Skola och utbildning

  Idrott varje dag i skolan, utöka antalet förskoletimmar för barn till arbetssökande och föräldralediga, lärarassistenter, fler vuxna i skolan

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha en majoritet i Kalix kommun som har ett gott ledarskap. Ett ledarskap som kan samla både majoritet och opposition vid för kommunen viktiga frågor. Vi vill se en majoritet med L,C och M.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi tror på ett nytt ledarskap tillsammans med i första hand C & L. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står alldeles för långt ifrån oss politiskt.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

I budgeten på riksnivå finns förslag om att höja den lägre momsen med två procentenheter. Det anser vi inte är en bra finansieringslösning.

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Mycket bra förslag
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Mycket bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Vägar, gator och parker
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens gator och vägar
 • Inrätta en äldrejour som hjälper till med enkla göromål
 • Kalix kommun ska anställa lärarassistenter