MP
Miljöpartiet i Kalix kommun

Vi tar ansvar för att även kommande generationer har ett gott liv. Med naturen och människan i centrum och ett hopp och tro om en bra framtid arbetar vi för lösningar som både är bra för miljön, ekonomin och är socialt hållbara och innebär ett enklare liv för människor. Det betyder förbättrade möjligheter att nyttja miljövänligt resande, hållbart företagande, förnyelsebara energi lösningar, genom bland annat modern miljövänlig teknik. Vi satsar även på unga och barnfamiljer för kommunens framtid

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Bättre möjligheter till kultur och rörelse ger fler elever som trivs i skolan och når godkända resultat. Mindre barngrupper på förskolan.

 • Trafik och infrastruktur

  Utökad lokaltrafik, fler cykelvägar är en viktig fråga för unga och den moderna barnfamiljen.

 • Bygga och bo

  Underlätta byggande av hus på landsbygden, För att fler barnfamiljer ska kunna bosätta sig i kommunen.

 • Näringsliv och företagande

  Stimulera för en utveckling av eko och naturturism i kommunen. Utöka möjligheterna för eftergymnasial utbildning i kommunen.

 • Sjukvård och hälsa

  Mer samverkan med regionen för lägre kostnader och förbättrad vård. Nyttja nya tekniska lösningar när det innebär effektivare och bättre vård.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ideologiskt har vi mest gemensamt med mittenpartierna och socialdemokraterna. I slutänden avgör valet och var vi får igenom mest av vår politik, det är det som är mest rätt mot våra väljare.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD är inte ett alternativ för oss.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Ideologiskt har vi samma uppfattningar. Det som skiljer kan vara i sakfrågor där det snarare är att vi i norr har andra förutsättningar än vad man har i storstäder söderut.

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Hoppat över frågan
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Ganska bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg