L
Liberalerna i Kalix kommun

Vi är stolta över vår liberala ideologi. Den behövs mer än någonsin i världen när ledare som Trump och Putin inskränker människors frihet och förvränger fakta och sanningar. Liberalismen behövs också i Kalix. Vi vill ge mer makt åt medborgarna, mindre till politiker. Våra skattepengar ska gå till våra äldre, till skolan, till vägar. Vi behöver t.ex. inte fyra kommunalråd, men däremot behöver våra äldre god mat på sina boenden, våra elever behöriga lärare och våra vägar en upprustning.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Övrigt

  Minska politikerkostnaderna. Våra skattepengar betalar fyra kommunalråd samtidigt som våra äldreboenden annonserar efter begagnade möbler. Det är fel.

 • Äldreomsorg och pensioner

  En kommunal äldrejour ska inrättas som kan hjälpa äldre med enklare hushållsgöromål och med dator- och telefonkontakter med myndigheter och företag.

 • Skola och utbildning

  Anställ lärarassistenter. På så sätt kan lärare få mer tid att ägna sig åt det de kan och ska göra: undervisa!

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill att människor snabbare kommer från bidrag till jobb, därför vill vi ha ett individualiserat sysselsättningskrav för försörjningsstöd i Kalix.

 • Trafik och infrastruktur

  S, MP och V byggde om Köpmannagatan för många miljoner. De pengarna hade behövts bättre till att förbättra vägar i våra byar och bostadsområden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En lokal allians med Moderaterna och Centerpartiet i första hand. Men även andra typer av koalitioner som gör det möjligt att få ett nytt styre är av intresse.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Ganska bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Vägar, gator och parker
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
 • Inrätta en äldrejour som hjälper till med enkla göromål
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens gator och vägar
 • Kalix kommun ska anställa lärarassistenter