KXP
Kalixpartiet i Kalix kommun

Kalix Partiet beslutar alltid oavsett frågans storlek, för att det ska bli de bästa möjliga besluten för kommunen och för kommunmedborgarna.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi måste bygga mera bostäder för att kunna locka hit nya företag.

 • Jobb och sysselsättning

  Marknadsföring av kommunen ska läggas på en professionell nivå. Ökad marknadsföring av kommunen ger goda förutsättningar för nyetablering av företag.

 • Skola och utbildning

  Mera resurser i skolan för att alla klarar betygen.Ingen skall gå ut på högstadiet utan godkända betyg.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Måste bygga ut äldreomsorgen,flera trygghetsboende för dom gamla som vill flytta från hus till trygghetsboende.På de viset frigör vi också nya bostäde

 • Lag och ordning

  Flera poliser i arbete ökar trygghet hos medborgarna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att vi ska helst ha flera mandat så vi kan påverka mera på dom kommande åren.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Ganska bra förslag
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Mycket bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
 • Kalix kommun ska anställa lärarassistenter
 • Kalix ska skapa fler platser i särskilt boende
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens gator och vägar