Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kalix kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFRAKKXPLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
50%
KXP
L
C
SD
M
V
S
MP
FRAK
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
50%
KXP
MP
L
V
C
M
SD
S
FRAK
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
50%
KXP
L
C
SD
M
MP
V
S
FRAK
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KXP
MP
L
V
C
SD
M
S
FRAK
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
KXP
MP
L
V
C
SD
S
M
FRAK
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KXP
L
SD
MP
V
C
S
M
FRAK
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KXP
MP
L
V
C
SD
M
S
FRAK
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KXP
C
SD
MP
L
V
M
S
FRAK
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KXP
MP
L
SD
M
S
V
C
FRAK
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KXP
L
SD
M
MP
V
C
S
FRAK
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
S
KXP
L
M
MP
C
FRAK
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KXP
L
C
M
MP
V
SD
S
FRAK
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
KXP
L
SD
S
M
FRAK
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
27 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KXP
MP
L
V
C
M
S
SD
FRAK
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
KXP
V
SD
MP
L
C
M
S
FRAK
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KXP
MP
L
V
C
M
S
SD
FRAK
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
KXP
MP
V
S
L
C
SD
M
FRAK
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KXP
MP
L
V
C
SD
S
M
FRAK
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
MP
KXP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

M
V

Skola och utbildning

M
SD
V
L
MP
KXP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
KXP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

M
C
L

Äldreomsorg

S
SD
C
V
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?

Kalix ska skapa fler platser i särskilt boende

SD
C
KXP

Ökat anslag till underhåll av kommunens gator och vägar

M
SD
L
KXP

Anställ fler vid upphandlingsavdelningen för ökad kvalité

Inget parti har valt den här frågan

Inrätta en äldrejour som hjälper till med enkla göromål

M
V
L

Kalix kommun ska anställa lärarassistenter

M
C
V
L
KXP

Mer närproducerad mat i kommunens verksamheter

SD
C
V