Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Jokkmokks kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
FJKLMPMSVSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Jokkmokks kommun ska stämma staten för skadorna efter vattenkraftsutbyggnaden i Luleälven
50%
V
SV
MP
FJK
M
SD
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Jokkmokks kommun ska säga ja till en gruva i Kallak
50%
SD
S
V
SV
MP
M
FJK
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
SV
MP
SD
S
V
M
FJK
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
M
V
FJK
S
SD
SV
MP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
SV
MP
M
SD
FJK
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
SD
SV
V
MP
FJK
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
M
V
SD
SV
MP
FJK
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
V
MP
S
SV
FJK
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
V
SD
MP
FJK
S
SV
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
S
V
MP
FJK
SV
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SV
MP
FJK
M
SD
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
M
SD
V
SV
MP
FJK
S
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
SV
MP
M
SD
FJK
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
V
SD
SV
FJK
S
MP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
SD
SV
MP
M
V
FJK
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
SD
SV
MP
FJK
S
V
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
SV
MP
FJK
S
M
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
M
V
SD
MP
FJK
SV
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

S
FJK
MP
SV
SD
M

Skola och utbildning

S
FJK
MP
SV
SD
V
M

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
FJK
SV
SD
V
M

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Jokkmokks kommun är viktigast?

Inrätta särskilda coacher för befintliga företag

M

Gång-och cykelvägar ska byggas om så att de blir trafiksäkra

MP

Fler återvinningsstationer ska byggas i Jokkmokks kommun

Inget parti har valt den här frågan

Barngrupperna i förskolan ska minskas

S
SD
V

Subventionera utbildningar riktad mot den lokala arbetsmarknaden

SV
SD
V

Antalet platser på serviceboende i Jokkmokk ska öka

S
MP
SV
SD
V
M

Mer närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter

S
MP
SV
M