Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Järfälla kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg färre bostäder i Järfälla
50%
C
KD
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Anställ kommunala ordningsvakter i Järfälla som komplement till polisen
50%
MP
C
KD
V
L
SD
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
S
KD
SD
C
L
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
MP
C
V
L
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
C
V
S
L
SD
M
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
S
MP
C
V
L
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
KD
V
L
M
S
MP
SD
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
C
V
L
S
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
KD
V
S
C
L
SD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
C
KD
SD
M
V
L
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
L
MP
V
SD
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
C
KD
L
SD
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
M
KD
V
SD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
C
KD
L
SD
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
SD
V
L
S
C
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V
KD
MP

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

V
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
L
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

M
C

Äldreomsorg

S
SD
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Järfälla kommun är viktigast?

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

M
L
V
KD
MP

Anställ mer personal till förskolan för att minska barngrupperna

S
M
L
V
KD
C
MP

Anställ lärarassistenter för att avlasta lärarna från det administrativa

S
M
V

Alla som är över 80 år ska kunna flytta till ett särskilt boende om de vill

S
L
KD
C

Kommunen ska bygga fler trygghetslägenheter

C
MP

Garantera att äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

SD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Järfälla kommun är viktigast?

Bygg fler gång- och cykelvägar

L
V
MP

Installera övervakningskameror på platser som upplevs otrygga

S
M
SD
C

Alla i Järfällahus bostadskö ska erbjudas en bostad innan de fyllt 26 år

S
V

Bygg fler parkeringsplatser i Järfälla

M
SD
L
KD

Kommunen ska vara fossilfri senast 2040

V
C
MP

Satsa mer på gatuunderhåll och snöröjning för ökad framkomlighet

S
M
L
KD

Mer närproducerade och ekologiska råvaror ska användas i skolor och boenden

KD
C
MP