V
Vänsterpartiet i Hudiksvalls kommun

Vänsterpartiet tror på att jämlika samhällen är bättre samhällen och att skillnaderna mellan människor inte ska vara för stora. Vi vill ha ett samhälle där vi tar hand om varandra, djur och natur. Vi vill ha en välfärd att lita på, som är till för skolbarn och äldre och inte för företag som ska göra vinst. Vi vill ha jämställdhet mellan kvinnor och män och vi förstår att klimatfrågor måste vara i fokus.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Bättre arbetsmiljö i skolan samt goda villkor för lärares kompetensutveckling och fortbildning. Öppen förskola. Läxhjälp varje dag på högstadiet.

 • Bygga och bo

  Fler hyresrätter i hela kommunen, tillgång till hyresrätter med rimlig hyra och ingen utförsäljning av allmännyttan. Mer öppet på fritidsgårdarna.

 • Jobb och sysselsättning

  Försök med 6-timmars arbetsdag eller annan arbetstidsförkortning i äldreomsorg, omsorg och socialtjänst.

 • Miljö och klimat

  Begränsa fyrverkerier till vissa tider och platser. Fler odlingslotter i hela kommunen. Hållbar parkmark och planteringar. Bevara tätortsnära skog.

 • Demokrati och jämställdhet

  Öka barns, ungas och skolpersonals kunskaper om jämställdhet, HBTQ-frågor och sex och samlevnad för att motverka destruktiva och hindrande könsnormer.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill så klart vara med och styra politiskt efter valet då vi anser att vi är det parti som vill skapa ett samhälle för alla inte bara för de rikaste.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig ingå eller stödja ett styre där SD ingår, detta då de inte delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Vi står också väldigt långt ifrån M ideologiskt.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Kommunen ska skapa fler odlingslotter
 • Hudiksvall ska upphandla närodlat vid inköp
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna