SD
Sverigedemokraterna i Hudiksvalls kommun

Vi sätter riktiga jobb före socialistisk bidragspolitik och borgerlig lönedumpning. Vi sätter sammanhållning och flyktinghjälp på plats före splittring och ansvarslös invandringspolitik. Vi vill ha en värdig äldrevård och en skattepolitik som gör det lönsamt att arbeta men samtidigt inte är ett hån mot pensionärerna. Vi värnar landsbygden och tycker att hela Sverige förtjänar goda möjligheter till arbete och offentlig service. Vi är Hela Hudiksvalls Parti.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Vi vill se en minskad invandring till Sverige och Hudiksvall.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi behöver en rejäl upprustning och renovering av våra gator i Hudiksvall.

 • Näringsliv och företagande

  Planläggning för mark till företagande är avgörande för att vi ska lock fler företag till Hudiksvall och underlätta expansion av de befintliga.

 • Lag och ordning

  Ordningsvakter på stan i samverkan med polisen och införandet av paragraf 3 platser, vilket innebär att ordningsvakter får ökad befogenhet.

 • Lag och ordning

  Vi vill införa kameraövervakning i främst förebyggande syfte men även för att underlätta identifiering vid brott.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill se en Sverigedemokratiskt styrd kommun.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det viktiga för oss är att få igenom vår politik och inte med vem som vi genomför den tillsammans med.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Ganska bra förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Vägar, gator och parker
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Ökat anslag till underhåll av kommunens vägar
 • Inför kameraövervakning på offentliga platser
 • Planlägg fler områden för bostadsbyggande och företagsetablering