M
Moderaterna i Hudiksvalls kommun

Vi är för valfrihet och vill förändra och förbättra Hudiksvall. Vi vill se en kommun där företagsklimatet blir bättre och att företagarnas frågor kommer högre upp på den politiska agendan. Vi vill utöka resurserna till vårt destinationsbolag så att besöksnäringen kan växa och i och med det få fler besökare samt boende i kommunen . Göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare genom ledarskapsförändring och en ändrad attityd. Moderaterna vill göra Glada Hudik lite gladare

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi vill få fram en planbank med klara områden där både bostäder kan byggas och företag etablera sig . Vi skjuter till mer resurser.

 • Invandring och integration

  Ge ideella organisationer ekonomiska förutsättningar. Förbättra och skapa mötesplatser, samordna alla kommunala resurser på ett bättre sätt än idag .

 • Lag och ordning

  Inrätta flera kommunala ordningsvakter och trygghetsvakter i alla kommunens tätorter. Se till att kameraövervakning finns på vissa centrala platser.

 • Sjukvård och hälsa

  Förbättra samarbetet mellan kommunen och regionen. Se till att vårt Akutsjukhus blir kvar samt att erbjuda bra boende för våra AT läkare .

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bygga nya sorters boenden, trygghetsboenden samt förbättra mötesplatser, aktiviteter och ökad livskvalitet för de äldre genom bättre samordning .

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Allianspartierna , gärna också MP

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Ganska bra förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna
 • Planlägg fler områden för bostadsbyggande och företagsetablering
 • Hudiksvall ska inrätta en kommunal småföretagarlots