MP
Miljöpartiet i Hudiksvalls kommun

Vi är inte höger eller vänster, vi är framtiden. Med omtanke för det långsiktigt hållbara, tar vi beslut för människans och miljöns välbefinnande. Vi satsar på landsbygden med lokalodlat för miljön och självförsörjningen. Solceller på kommunala byggnader är en del i vår gröna infrastruktur. Kulturen och skolan är grunden i en sund demokrati vilket vi värderar högt, där måste vi våga satsa. Det handlar också om ett rikt liv, gammal som ung, alla ska känna sig trygga och välmående.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Vi skyddar dricksvattnet då vi säger nej till gruva i Bricka samt tar ansvar för välmående hav och sjöar. Vi vill upphandla lokalt och klimatsmart.

 • Bygga och bo

  Blanda bebyggelser och boendeformer som hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och förskolor i samma område. Där möts vi oavsett ålder och språk!

 • Demokrati och jämställdhet

  Med de mänskliga rättigheterna i fokus och beslutsfattande närmare medmänniskan bygger vi för inkludering. Vilket är grunden för ett jämlikt samhälle.

 • Sjukvård och hälsa

  Omsorg om medborgarna förutsätter förutsätter omsorg om kommunens anställda. Därför prioriterar vi ökad frisknärvaro med fler händer i omsorgen.

 • Skola och utbildning

  Tidiga insatser hos behövande barn kan undvika ett livslångt utanförskap därför prioriterar vi mer tid lärare-elev. Så klarar fler elever skolgången

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Miljöpartiet i egen majoritet är det bästa för både människa och miljö.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD av den enkla anledningen att vi inte har politisk samsyn kring människa, demokrati och miljö.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Ganska dåligt förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Äldreomsorg
 • Vägar, gator och parker
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Hudiksvall ska upphandla närodlat vid inköp
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna