L
Liberalerna i Hudiksvalls kommun

Liberalerna vill att varje människa ska få göra egna val och forma sitt eget liv, inte bara den som är rik och frisk - utan alla. Vi vill försvara det fria och demokratiska samhälle vi har idag med yttrandefrihet och pressfrihet. På det lokala planet arbetar vi för en bra skola så att alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet, en bra omsorg för de som är äldre och behöver stöd på olika sätt samt ett privat näringsliv som skapar nya arbetstillfällen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill införa lärarassistenter så att lärarna kan fokusera på sin huvuduppgift som är att undervisa.

 • Skola och utbildning

  Vi vill skapa en webbplats där alla kommunens skolor kan jämföras när det gäller resultat, mm så att den som väljer skola kan utgå från fakta.

 • Lag och ordning

  Vi vill införa kommunalt anställda trygghetsvakter i väntan på att det ska bli fler poliser i statlig tjänst.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill få fler trygghetsboenden i kommunen så att de som blir äldre och behöver mer stöd och gemenskap kan få det.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Alliansen ska få majoritet i kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Eftersom vi står för ett demokratiskt och öppet samhälle kommer vi inte att kunna samarbeta med partier som har rent socialistiska eller rasistiska idéer i sina partiprogram.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Det kan finnas frågor där vi betonar andra saker på lokal nivå än på riks men i sak har vi samma uppfattning.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Mycket dåligt förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna
 • Inför kameraövervakning på offentliga platser
 • Planlägg fler områden för bostadsbyggande och företagsetablering