C
Centerpartiet i Hudiksvalls kommun

Centerpartiet står för närodlad politik och ett nytt ledarskap för Hudiksvall. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag – i vilken kommundel du än bor i. Vi vill ta vara på hela kommunens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för en skola där alla ungdomar blir godkända, flera seniorboenden, ett förbättrat samarbete mellan kommun och företag/föreningar, närodlad mat, starkare trygghet från brott.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Främja närodlad energi från sol, vind och vatten. Satsa på närodlade livsmedel, som ger minskad sårbarhet och ökad tillväxt i de gröna näringarna

 • Bygga och bo

  Färdigställ mer byggbar mark i alla kommundelar. Utbudet av boende måste breddas med fler hyresrätter i samtliga kommundelar.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Trygghetsboenden samt anpassade demensboende behövs i alla kommundelar. Flera händer i vården. Våra undersköterskor måste ges bättre förutsättningar.

 • Jobb och sysselsättning

  En kontaktperson i kommunen för att lotsa småföretagen rätt. Ett möte, där beslutsfattare samlas. Matcha behoven av utbildningar bättre än idag.

 • Lag och ordning

  Bygga ut samarbetet med den lokala polisen och föreningar ; via trygghetsträffar och trygghetsvandringar i varje kommundel där man så önskar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Det bestämmer väljarna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte att styra tillsammans med partiet som inte delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika rätt och värde. Sverigedemokraterna är ett sånt parti.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte som vi känner till just nu.

Kommunägda Hudiksvallsbostäder ska sälja delar av sitt lägenhetsbestånd
Svar:
Ganska dåligt förslag
Hudiksvall ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Hudiksvalls kommun ska verka för att det skapas kooperativa hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Hoppat över frågan
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Hudiksvalls kommun är viktigast?
 • Hudiksvall ska upphandla närodlat vid inköp
 • Planlägg fler områden för bostadsbyggande och företagsetablering
 • Anställ lärarassistenter som avlastar lärarna