Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Huddinge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CDPHPKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Huddinge kommun ska delas i två olika kommuner
50%
DP
C
HP
MP
L
V
SD
M
S
KD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
HP
DP
L
SD
M
S
MP
C
V
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
HP
MP
DP
C
V
KD
L
SD
S
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
31 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
DP
SD
HP
MP
C
L
V
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
C
V
S
KD
HP
L
SD
M
DP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
HP
DP
SD
M
KD
MP
C
L
V
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
HP
DP
C
L
V
SD
M
S
MP
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
HP
SD
M
KD
MP
DP
C
L
V
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
HP
DP
C
L
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
HP
DP
C
L
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
HP
MP
DP
C
V
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
S
HP
MP
DP
L
V
SD
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
KD
HP
MP
DP
C
L
SD
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
HP
MP
DP
C
L
M
V
S
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
HP
DP
C
L
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
DP
C
V
SD
KD
HP
MP
L
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
V
L
DP
MP
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
SD
V
L
C
DP
MP
HP
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

HP

Vägar, gator och parker

L

Äldreomsorg

S
M
DP
HP
KD

Sänkt kommunalskatt

SD

Fråga 18: Vilka av följande förslag inom skola och barnomsorg i Huddinge kommun är viktigast?

Anställ mer personal för att minska barngrupperna i förskolan

S
M
V
DP
MP
HP
KD

Anställ fler specialpedagoger i skolan för barn med särskilda behov

S
M
V
L
C
DP
MP
HP

Särskilda förberedelseklasser till alla nyanlända

SD

Gratis sommarskola till alla som ligger efter i grundskolan

M
SD
V
HP

Bygga ett nytt gymnasium i Flemingsberg

S
C

Bygga en förskola och skola i Vidja

L
C
DP

Fråga 19: Vilka av följande förslag inom lag och ordning i Huddinge kommun är viktigast?

Mer stöd för att motverka och förebygga hedersvåld

M
V
MP
HP
KD

Klotter ska avlägsnas inom 24 timmar

S
L
DP
HP
KD

Mer stöd till brottsoffer

SD
V

Sätta upp mer belysning på mörka och otrygga platser

S
M
V
L
C
DP
MP
HP
KD

Bygga mer trafiksäkra gång- och cykelbanor

S
L
C
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD
C
DP

Fråga 20: Vilka av följande övriga förslag inom bygga och bo i Huddinge kommun är viktigast?

Bygg solceller på kommunens tak

V
MP

Prioritera att bygga bostäder nära kollektivtrafiken

S
V
L
C
MP

Satsa på att bygga fler pendelparkeringar

S
M
SD
V
C
DP
HP
KD

Alla över 85 år får bestämma själv om de vill flytta till ett anpassat boende

SD
KD

Bygg fler trygghetsboenden till de äldre i kommunen

M
DP
MP
HP
KD

Bygga en ny simhall i kommunen

L
DP

Tvärförbindelsen Södertörn ska läggas i tunnel genom känsliga och bostadsnära områden

S
M
SD
L
C
HP