Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Hörby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSPISDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
KD
SPI
L
C
M
SD
V
MP
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
KD
SPI
L
C
M
SD
MP
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
SPI
L
C
S
KD
SD
V
MP
M
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
V
MP
SPI
L
C
S
SD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
SPI
C
S
SD
V
L
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SPI
C
M
SD
V
MP
KD
L
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SPI
L
C
M
S
SD
V
MP
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
V
MP
SPI
L
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
SPI
S
KD
L
C
M
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
C
M
SD
V
MP
SPI
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
SPI
L
C
S
KD
M
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
SD
V
MP
SPI
L
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
KD
SPI
L
C
M
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
SPI
C
M
S
SD
V
MP
L
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
L
S
KD
SPI
C
M
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
KD
C
M
SD
SPI
L
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

SPI
V

Näringsliv och lokalt företagande

M
L

Skola och utbildning

SD
S
M
C
L
SPI
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
L
MP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
M
C
SPI
MP

Sänkt kommunalskatt

SD

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Hörbys kommun är viktigast?

Hörby kommun bör skapa förutsättningar för att öka bostadsbyggandet de närmaste åren

S
M
C
L
SPI
KD
MP
V

Erbjud alla kommunanställda i Hörby heltidtjänst

S

Inför byabussar i samverkan med byaföreningar som komplement till kollektivtrafiken

MP

Bygg äldreboenden även i Hörbys landsbygdsområden

SD
SPI
KD

Kommunen ska sätta upp mer övervakningskameror på offentliga platser

SD
M
C

Sänk avgiften för att delta i kommunens kulturskola

V

Öka stödet till näringslivsutveckling

S
M
C
L
KD
MP
V

Inför tydliga ordningsregler och disciplin för att skapa ordning och reda i skolan

SD
L
SPI