Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Herrljunga kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKVälKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygget av en andra konstgräsplan i Herrljunga ska påbörjas snarast
50%
V
L
C
S
KD
KVäl
M
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
KVäl
M
SD
C
S
V
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
KVäl
C
S
KD
M
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
M
S
L
KVäl
SD
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
KVäl
M
SD
C
S
L
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KVäl
M
SD
V
KD
L
C
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
KVäl
M
SD
C
S
V
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
KVäl
M
SD
V
L
C
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
KVäl
KD
L
M
SD
C
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
KVäl
M
SD
C
V
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
KD
KVäl
M
SD
C
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
KVäl
M
C
S
V
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
L
KVäl
S
KD
M
SD
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
KVäl
M
C
V
SD
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
KVäl
S
KD
L
M
SD
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
L
KVäl
SD
KD
M
C
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C
M
KVäl
L
KD

Kultur och fritid

M

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

SD
M

Skola och utbildning

S
C
SD
KVäl
L
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
SD
KVäl
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Herrljunga kommun är viktigast?

Säkerställ att alla byskolor kan finnas kvar

C
SD
M
KVäl
KD
V

Bygg en ny F-6 skola i Herrljunga tätort

S
C
M
L

Renovera Ods skola inom de kommande åren

SD
M
KVäl
KD

Inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid

V

Renovera Altorpsskolan inom de närmaste åren

S
C
SD
KVäl
L
KD

Obehöriga lärare ska få vidareutbilda sig med lön

S
L
V

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Herrljunga kommun är viktigast?

Skapa fler boendealternativ för de äldre medborgarna

S
C
SD
M
L
KD
V

Kommunen ska upphandla livsmedel som följer krav för svensk produktion

C
SD
M

Bygg ett nytt äldreboende i Herrljunga kommun

SD
KVäl
L
KD

Anställ fler socialsekreterare

S
KVäl
V

Herrljunga kommun ska enbart använda förnyelsebar energi

Inget parti har valt den här frågan

Bygg fler billiga hyresrätter i Herrljungabostäders regi

S
C
M
KVäl
L
KD
V

Synliggör att det katolska helgonet Elisabeth Hesselblad kom från Herrljunga

Inget parti har valt den här frågan