SD
Sverigedemokraterna i Helsingborgs stad

Tryggheten är den viktigaste frågan för oss i Helsingborg nu. Vi kan inte ha ett samhälle som slits isär av konflikter, överfall och otrygghet. Samhällskontraktet med staten har i princip upphört när medborgaren inte länge får tillbaka vad vi betalar in till systemet och därför måste vi politiker lokalt i Helsingborg säkerställa tryggheten när inte polisen längre förmår. Vi i SD vill införa ordningsvakter med utökade befogenheter samt utöka området i där de får verka i Helsingborg.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Lag och ordning

  Vi vill införa kommunala ordningsvakter med särskilda befogenheter för att säkerställa tryggheten i Helsingborg då Polisen inte längre klarar detta.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Kan man inte säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda och inte är sämre än kommunala vårdboenden så kommer vi inte att godta privata vårdboenden.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi vill rädda mejeriområdets odlingslotter. Om ett beslut hinner tas om att de ska bort innan valet så kommer vi göra vad vi kan för att riva upp det.

 • Invandring och integration

  Vi kommer inte att acceptera böneutrop i Helsingborg. Religionsfriheten innebär också rätten att slippa religiös påverkan.

 • Lag och ordning

  Vi verka för att all form av tiggeri ska upphöra i Helsingborgs stad. Det är inte värdigt att det ska få förekomma och många människor far illa av det

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att det ska vara en Sverigedemokratisk majoritet i Helsingborg efter valet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Alla partier i dagens kommunfullmäktige utom Moderaterna har vi svårt att tänkas styre med på grund av deras värdegrund men vi är öppna med alla partier för en valteknisk samverkan.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Skola och utbildning
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
 • Sätt upp bevakningskameror på offentliga platser
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan