M
Moderaterna i Helsingborgs stad

Helsingborg står starkt, men vi ser också att det finns stora problem. Vi vill med alla medel bekämpa brottslighet och öka tryggheten i staden. Fler helsingborgare måste jobba och färre gå på bidrag. Det gäller inte minst nyanlända eftersom jobb är en förutsättning för integration. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag och den som går på bidrag ska mötas av hårda krav på motprestation. Samhällsproblemen är svåra, men de går att lösa om de hanteras rätt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Lag och ordning

  Fler poliser, hårdare straff, stödja polisen med bl a ökad vuxennärvaro där det behövs, kameraövervakning och bekämpning av organiserad brottslighet.

 • Jobb och sysselsättning

  Fler jobb kräver fler och växande företag. Minskad byråkrati, mer mark där företag kan växa. Möjliggöra för och uppmuntra fler att starta företag.

 • Invandring och integration

  Integration kräver att fler jobbar. Sänkta trösklar till arbetsmarknaden och höga krav på den som går på bidrag. Det ska alltid löna sig att arbeta.

 • Skola och utbildning

  Skolans huvuduppdrag är ge eleverna kunskap, det kräver en trygg studiemiljö. Vi vill bland annat utreda möjligheten att införa ordningsomdöme.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ge äldre helsingborgare möjlighet att välja vårdboende, och därmed också välja bort om man är missnöjd, genom att införa LOV-modell för vårdboenden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vårt mål är att Helsingborg efter valet 2018 ska ledas av en moderatledd Allians.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre
 • Sätt upp bevakningskameror på offentliga platser
 • Öppna fler vårdplatser i äldreomsorgen