MP
Miljöpartiet i Helsingborgs stad

Klimatet kan inte vänta. Vi håller på att bränna ut både människor och vår planet. Det behövs fler klimatsatsningar och utrymme för människor att skapa balans i livet utan stress och utbrändhet. För unga helsingborgare ska välfungerande skolor ge en bra start på livet, stöd ska finnas med stärkt elevhälsa, fungerande skolbibliotek och starkt föreningsliv. Vi vill se ett jämställt, jämlikt och socialt hållbart samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Mer cykel- och kollektivtrafik och satsa på el och biogasbilar. Värna närodlat och främja vegetarisk och ekologisk mat. Miljöfarlig plast måste bort.

 • Skola och utbildning

  Minska gruppernas storlek och öka vuxentätheten. Fördela resurser till de elever och skolor som behöver det mest. Vi vill stärka läraryrkets status.

 • Demokrati och jämställdhet

  Alla ska kunna påverka sin vardag och vara en röst i samhällets utveckling. Vi är ett feministiskt parti som arbetar för jämställdhet och mot rasism.

 • Sjukvård och hälsa

  Stressen i vårt samhälle bränner ut allt fler människor. Vi vill stärka arbetet för den psykiska hälsan och möjligheten för bättre balans i vardagen.

 • Invandring och integration

  Arbete, utbildning och bostad är viktiga vägar till samhällslivet. Vi stödjer ett aktivt föreningsliv som underlättar integration och etablering.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Miljöpartiet vill leda ett majoritetsstyre i Helsingborg.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det finns flera, ett exempel är Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

I Helsingborg vill vi att staten tidigarelägger investeringar i västkustbanan, dvs dubbelspår mellan Helsingborg och Maria station.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Skola och utbildning
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan
 • Öppna fler vårdplatser i äldreomsorgen
 • Satsa på fler laddstolpar för bilar och elcyklar