L
Liberalerna i Helsingborgs stad

Frihet - är den värdering som Liberalernas hela politik bygger på. Varje individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val och makt över sitt liv och tar ansvar Helsingborg ska vara en trygg stad där vi tar hand om varandra och om vår miljö.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Mer resurser till skolan för att fortsätta det framgångsrika arbetet med att fler elever når kunskapsmålen. Bättre arbetsro i skolan.

 • Invandring och integration

  Fler måste i arbete. Kunskaper i svenska språket och kunskap om samhället måste blir bättre. Jämställdhet går före religion.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Förbättra maten för stadens äldre. Förebygg och motverka ofrivillig ensamhet.

 • Miljö och klimat

  Minskad kemikaliebelastning och mer en klimatsmart teknik för bättre miljö.

 • Lag och ordning

  Fler poliser i Helsingborg. Renare stad.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Liberalerna ser gärna att väljarna ger partierna i Alliansen fortsatt förtroende att ta ansvar för Helsingborg.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Liberalerna kan inte styra med (V) och (SD).

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan
 • Sätt upp bevakningskameror på offentliga platser
 • Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre