KD
Kristdemokraterna i Helsingborgs stad

Vi vill se ett samhälle byggt på värderingar, präglat av gemenskap och omsorg om de mest utsatta. Vi prioriterar våra äldre helsingborgare som vi ger ett särskilt välfärdslöfte. Vårt Helsingborg är en trygg stad för alla där det ska vara jobbigt att vara kriminell. En vass miljöpolitik sätter fokus på förvaltarskap och kommande generationer. Familjen är samhällets minsta och viktigaste byggsten och ett barnperspektiv ska genomsyra all politik. I Helsingborg ska livskvaliteten stå i centrum!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  En värdig omsorg för alla äldre. Sänkt pensionärsskatt. Äldreboendegaranti för all 85+. Fri WIFI på alla äldreboenden. Återinför vårdbiträdena.

 • Lag och ordning

  Fler synliga poliser för ökad trygghet. Ett samhälle byggt på tillit till varandra. Tuffare inställning mot organiserad brottslighet.

 • Miljö och klimat

  Vi vill se en vass lokal miljöpolitik med förvaltarskap. En ren stad där utsläppen minskar i luft och vatten. Det ska vara lätt att göra rätt.

 • Övrigt

  Stöd till familjerna ger trygga, starka barn. Tidiga förebyggande insatser ger barnen både hälsa och kunskaper. Vi vill se fler familjecentraler.

 • Övrigt

  Alla som kan ska jobba 100% av sin förmåga och försörja sig själv – det ger självförtroende och möjlighet att påverka och utveckla sitt eget liv.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Kommunala poliser drivs av KD Helsingborg och Skåne, men nationellt finns en delvis annan uppfattning.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Inför fritt trådlöst nätverk (wifi) på alla kommunens äldreboenden
 • Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan