C
Centerpartiet i Helsingborgs stad

Centerpartiet tror på Helsingborgs framtid. Vi tar människors oro på allvar, och kommer med nya lösningar på problem som exempelvis otrygghet, arbetslöshet, klimatoro och bristande tillit till vården. Centerpartiet är partiet för dig som ser potential för Helsingborg att möta otrygghet med gemenskap, klimathot med grön tillväxt och främlingsfientlighet med medmänsklighet. Vi är partiet för dig som inte nöjer dig med att säga att det var bättre förr, utan som vill gå framåt!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Lag och ordning

  Helsingborg ska anlita kommunala väktare och införa vaktinsatser för att skydda områden i staden där våldsbrott ofta sker.

 • Miljö och klimat

  Det ska bli lättare att vara miljövänlig, med fler laddstolpar för elcyklar och elbilar, fler bilpooler och fler och bättre cykelvägar.

 • Jobb och sysselsättning

  Alla kommunala skolor ska erbjuda UF (Ung Företagsamhet) och ha företagande i undervisningen. Unga ska också få pröva att bli sommarlovsentreprenörer.

 • Trafik och infrastruktur

  Helsingborgs mest centrala torg, Stortorget och hamntorget, ska göras parkeringsfria och istället bli platser där människor kan mötas och umgås!

 • Övrigt

  Helsingborg ska skapa särskilda planer för hur var och en av orterna utanför staden ska kunna utvecklas, växa och få bättre service- och kulturutbud.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Centerpartiet söker tillsammans med Alliansen väljarnas förtroende. Helsingborg behöver ett stabilt politiskt styre efter valet som för Helsingborg framåt.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte styra tillsammans med partier som inte delar våra grundläggande värderingar om människors lika rätt och värde. Sverigedemokraterna är ett sådant parti.

Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?
 • Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
 • Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre
 • Minska elevgruppernas storlek i skolan