Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Helsingborgs stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Ta bort p-platserna på Stortorget och Hamntorget och skapa mötesplatser för människor
50%
V
MP
C
L
KD
M
S
SD
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
SD
S
V
C
KD
M
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
C
S
L
KD
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
V
MP
C
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
S
L
SD
M
V
C
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SD
M
V
MP
C
KD
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
MP
C
L
KD
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
C
L
KD
SD
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
KD
M
V
MP
L
SD
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
KD
S
L
SD
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
SD
M
V
MP
L
KD
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
59 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
KD
M
V
SD
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
C
SD
L
KD
M
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
SD
KD
L
C
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
MP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
KD
L
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Främja mer vegetarisk mat i kommunens matsalar
50%
V
MP
KD
S
C
L
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Kommunen ska stå fast vid beslutet att bygga Landborgskopplingen
50%
C
L
KD
SD
M
V
MP
S
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Helsingborgs stad är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

SD
C

Satsa på mat av hög kvalité för kommunens äldre

S
M
KD
L
C

Inför fritt trådlöst nätverk (wifi) på alla kommunens äldreboenden

KD

Sätt upp bevakningskameror på offentliga platser

M
SD
L

Öppna fler vårdplatser i äldreomsorgen

M
MP
V

Utveckla koloniområdena i vår kommun

S
V

Minska elevgruppernas storlek i skolan

S
SD
KD
L
C
MP
V

Satsa på fler laddstolpar för bilar och elcyklar

MP