Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Hedemora kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  KLH
  Kommunlistan
  5
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLhpLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Hedemora ska anställa kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
SD
M
MP
V
Lhp
C
S
KD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Hedemora kommun ska själv kunna välja utförare
50%
L
C
SD
M
MP
V
Lhp
S
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Hedemora kommun ska göra en utredning av arbetsmiljön inom hemtjänsten
50%
L
V
Lhp
C
SD
M
S
MP
KD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
C
SD
M
S
V
Lhp
KD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
Lhp
C
MP
V
S
M
KD
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
28 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
SD
M
MP
L
V
Lhp
S
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
V
Lhp
C
M
S
MP
KD
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
SD
L
V
Lhp
M
S
MP
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
Lhp
C
SD
M
S
V
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
MP
L
V
Lhp
C
S
M
KD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
S
MP
L
Lhp
C
M
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
SD
M
MP
V
Lhp
S
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
M
L
Lhp
SD
S
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
Lhp
C
M
S
MP
V
KD
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
Lhp
C
MP
L
M
S
KD
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
V
Lhp
C
M
S
MP
KD
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
M
S
MP
L
V
Lhp
C
SD
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
MP
L
V
Lhp
M
S
KD
SD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
Lhp

Skola och utbildning

S
M
SD
C
Lhp
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
Lhp
V
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Hedemora kommun är viktigast?

Hedemora kommuns små skolor ska finnas kvar

S
C
Lhp
V
L
MP

Barngrupperna i Hedemoras förskolor ska minskas

S
M
SD
Lhp
V

Anslaget till näringslivsutveckling ska höjas

S
Lhp

Förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Hedemora och de större orterna

M
C
L
MP

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

SD

Brukare inom hemtjänsten ska ha ett fast vårdteam

M
SD
C
V
L