Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Hässleholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFOVKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
KD
FOV
M
SD
V
MP
C
S
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
MP
L
M
SD
KD
FOV
C
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
C
S
KD
FOV
M
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
KD
M
SD
V
L
FOV
C
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
S
SD
L
KD
M
MP
FOV
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
FOV
M
SD
V
MP
L
KD
C
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
FOV
C
M
S
SD
V
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
FOV
M
SD
V
MP
L
KD
C
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
L
KD
FOV
C
M
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
V
S
SD
MP
FOV
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
KD
S
V
FOV
C
M
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
V
MP
SD
FOV
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
L
KD
FOV
C
M
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
FOV
C
M
S
SD
V
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
L
KD
FOV
C
M
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
L
FOV
M
SD
V
KD
C
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
S
KD
L
MP

Kultur och fritid

MP
V

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
C

Skola och utbildning

SD
S
M
C
FOV
KD
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

FOV

Äldreomsorg

SD
S
M
C
FOV
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Hässleholms kommun är viktigast?

Sätt upp fler övervakningskameror i Hässleholms kommun

M
FOV

Satsa på bättre cykelvägar i Hässleholm

C
MP

Behåll Hässleholms bygdeskolor

SD
C
V

Bygg fler trygghetsboenden i Hässleholms kommun

SD
KD
L

Slopa delade turer i äldreomsorgen

S
V

Skapa fler mötesplatser för att motverka ensamhet bland äldre

S
M

Skapa ett Ungdomens hus i Hässleholms centrum

SD
S
FOV
KD
L
MP
V

Bygg ett nytt badhus i Hässleholms kommun

M
C
KD
L
MP