SD
Sverigedemokraterna i Härryda kommun

Sverigedemokraterna är det verkliga oppositionspartiet i Härryda. Skolan förbättras med tydliga ordningsregler, mer pengar och lokala lösningar. Vi inför kommunala ordningsvakter och kameraövervakning. Vården förbättras med mer pengar och tydligare ledning. Vi tror på småskalighet och ett bevarande av det fina som finns i hela kommunen och säger därför nej till exploatering av Landvetter och Mölnlycke. Vi tror på svensk kultur och lovar att alla invånare prioriteras med ett konservativt synsätt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi föreslår att kommuninvånare prioriteras när lägenheter och tomtmark fördelas.

 • Skola och utbildning

  Vi föreslår att studiero och trygghet ökas i skolan med gemensamma ordningsregler.

 • Lag och ordning

  Vi föreslår kommunala ordningsvakter.

 • Bygga och bo

  Vi föreslår en småskalig bostadspolitik och säger nej till kraftig utbyggnad av Landvetter och Mölnlycke.

 • Invandring och integration

  Vi föreslår att kommunen tar en paus med flyktingmottagandet.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Sverigedemokraterna är det verkliga oppositionspartiet i Härryda med ett reellt inflytande inom alla politiska områden.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Partier som inte ställer upp på våra grundvärderingar.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan