SPP
Sportpartiet i Härryda kommun

Vi är ett neutralt parti som bevisat att det går att göra skillnad genom engagemang och lyhördhet för kommuninvånarnas bästa.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Övrigt

  Sportpartiet kommer att fortsätta sitt arbete för att förbättra villkoren för kommunens alla föreningar. Kommunens stöd är mycket viktigt!

 • Övrigt

  Att den nya simanläggningen i kombination med ishall i kommunen verkligen blir av.

 • Bygga och bo

  Tillväxtmålen måste nås - fler invånare ger mer pengar till kommunens satsningar.

 • Skola och utbildning

  Vi vill verka för en till gymnasieskola i kommunen samt ett utökat samarbete mellan skolan och föreningslivet.

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill verka för effektiva processer i kommunen så att pengarna ger mer nytta för invånarna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha fler mandat och fortfarande kunna påverka.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Finns ej på riks-nivå. Vi agerar bara för Härryda kommun

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket bra förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Jobba för att fler ska vilja bygga i Härryda kommun
 • Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter