S
Socialdemokraterna i Härryda kommun

Man skall rösta på Socialdemokraterna i Härryda för att man tycker att det är dags att få ordning och reda i kommunen. Med oss får man: en moderniserad skola där alla skall får chansen. en simhall i kommunen. fler trygghetsboenden, även som hyresrätter. ett ökat byggande. Alla över 90 skall få välja när de själva vill flytta in på ett boende. Ökad trygghet i våra centrum. Man slipper man märkliga uppgörelser som ger näringsidkare miljoner av skattepengar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  VI skall börja bygga en simhall i kommunen.

 • Skola och utbildning

  Vi skall modernisera våra skolor och tillföra mer pengar så att föräldrarnas val av bostadsort inte skall påverka chansen att lyckas i skolan.

 • Lag och ordning

  Vi skall öka tryggheten i våra centra. Många upplever idag både Landvetter och Mölnlycke som otrygga. Så skall det inte behöva vara i vår kommun.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi skall bygga fler trygghetsboenden, dessa skall byggas som både hyresrätter och bostadsrätter.

 • Bygga och bo

  Vi skall bygga mer bostäder. Bostäder som alla har råd med.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vårt mål är att vara i en styrande position efter valet. För att lyckas med detta så måste vi naturligtvis samverka. Vi är öppna för samarbete både åt vänster och åt mitten.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Ganska bra förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter
 • Jobba för att fler ska vilja bygga i Härryda kommun