M
Moderaterna i Härryda kommun

Härryda kommun skall uppfattas vara en serviceorganisation till kommuninvånarna och näringslivet. Moderaterna är drivande i frågorna kring ansvarstagande för skolan, Sveriges bästa näringslivsklimat, ökat bostadsbyggande, fler i arbete och ökad trygghet i samhället. Tillsammans med Alliansen har vi påbörjat ett arbete där politiken tar ett större ansvar, ökat möjligheterna för valfrihet, gett fler möjligheter till bostadsbyggande, m.m. Detta arbete måste fortsätta, och det är vi garant för.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Politiken skall ta sitt ansvar för resurstilldelning och uppföljning av kunskapsresultat på skolnivå och ha direktkontakt med ansvarig rektor.

 • Bygga och bo

  Fortsätta utveckla bostadsbyggandet. Utöka antalet exploatörsdrivna detaljplaner. Arbeta tillsammans med medborgardialog i tidiga skeden.

 • Jobb och sysselsättning

  Sveriges lägsta arbetslöshet. Vi skall minska behovet av ek. bistånd. Den bästa vägen in i samhället och att få frihet är att vara anställningsbar.

 • Lag och ordning

  Trygghet i samhället är en rättighet! Stärkt kameraövervakning, nolltolerans mot brott och skadegörelse. Medborgare skall känna sig trygga i Härryda.

 • Näringsliv och företagande

  Vi skall ha Sveriges bästa företagsklimat! För att nå detta måste alla som arbetar i Härryda kommun ha kunskap och engagemang i näringslivsfrågor.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

För oss i moderaterna är det Alliansen som gäller. Vi har i många år samarbetat bra, och vi känner varandra väl. Vi har också i dagsläget en bra relation till Sportpartiet, och hoppas det fortsätter.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Som det fungerar nu i kommunen så finns det inget parti utanför Alliansen och Sportpartiet, som har samma människosyn och värderingar som vi har, och då blir det ju i princip omöjligt att styra ihop.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan