MP
Miljöpartiet i Härryda kommun

Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart, och demokratiskt samhälle, där vi tillsammans tar ansvar, både lokalt och globalt. Vi vill ta oss an klimatet, ge alla barn en ärlig chans i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Planeringen av vår kommun ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum.

 • Miljö och klimat

  När vi ställer om samhället måste utsläppen från uppvärmning och trafik minska, andelen förnybar energi öka och långsiktiga lösningar måste prioriteras.

 • Trafik och infrastruktur

  Infrastrukturen ska underlätta för kommunens invånare att göra hållbara val. Gång/cykeln ska vara ett prioriterat kommunikationsmedel vid planeringen .

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att, efter förmåga, bidra till samhället.

 • Skola och utbildning

  Satsning på verksamheter för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Pedagogernas möjligheter att se och möta varje barn.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på att det blir en blocköverskridande majoritet så att vi kan vara med att styra om Härryda kommun till en hållbar kommun

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att styra tillsammans med Sverige demokraterna

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket dåligt förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år