L
Liberalerna i Härryda kommun

För att vi är Sveriges liberala parti. Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Alla barn i behov av särskilt stöd har rätt till riktade insatser. Elever och lärare ska garanteras en lugn och trygg arbetsmiljö.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill att det skall byggas trygghetsbostäder i kommunen. Äldre skall ha rätt att välja utförare av hemtjänst.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi vill att järnvägen genom kommunen byggs och kämpar för att det skall ske så snart som möjligt, för att främja regionaltrafiken.

 • Invandring och integration

  Tillsammans med det lokala näringslivet skapa praktikplatser och andra arbetstillfällen.

 • Bygga och bo

  Härryda kommun skall aktivt verka för att fastighetsägare skall ges större möjlighet att på egen mark planera, bygga nytt och bygga om.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser gärna egen politisk majoritet, men räknar med att samarbeta inom alliansen med olika stödpartier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Självfallet lyckas vi inte driva igenom allt och gör egna prioriteringar för vad vi tycker bäst passar i Härryda.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket bra förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Jobba för att fler ska vilja bygga i Härryda kommun
 • Skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända