KD
Kristdemokraterna i Härryda kommun

Kristdemokraterna står för ett mänskligare Sverige. Ett Sverige där vi bryr oss om varandra och där vi själva så långt det är möjligt väljer hur vi vill utforma våra liv. Vi vill återupprätta sjukvården och ge en garanti för att äldre får rätt till ett tryggt boende. Valfrihet och familj är grundbulten till ett gott samhälle vilket vi vill framhålla och stödja. Vi vill framhålla och försvara företagsamhet och ett näringsliv med goda villkor. Ett extra stöd till våra småföretagare.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Trygghetsbostäder till våra äldre 70 plus.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Utökad satsning på tekniska hjälpmedel samt fler privata alternativ.

 • Lag och ordning

  Utökat samarbete med polis och ronderande vakter för ökad trygghet på gator och torg.

 • Bygga och bo

  Ökad takt i bostadsbyggande i samarbete med privata aktörer i detaljplanearbetet.

 • Trafik och infrastruktur

  Starta flexlinje efter den utredning som nu blivit klar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett fortsatt Alliansstyre.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Det kan jag inte säga på rak arm.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket bra förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter
 • Jobba för att fler ska vilja bygga i Härryda kommun