KomP
Kommunpartiet i Härryda kommun

Kommunpartiet är ett lokalt parti, som arbetar för de boende i kommunen med ambitionen att vara lyhörda för dessas behov och önskemål utan att behöva snegla mot eventuell partipolitisk ideologi på riksplanet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Lägg ner planerna på ”staden Landvetter Södra” och satsa istället på överbryggning av motorvägen och förtätning av det befintliga Landvetter.

 • Trafik och infrastruktur

  Satsa på snabb upprustning av befintlig järnväg Göteborg - Borås för en fungerande pendeltrafik.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Inrätta ett unikt demenscentrum i kommunen.

 • Lag och ordning

  Driv på åtgärder för ökad trygghet: Grannsamverkan, övervakningskameror, bättre nattbelysning och krav på närvarande operativ polis i kommunen.

 • Demokrati och jämställdhet

  Avskaffa de särskilda uttagen av gatukostnader från de boende i kommunen med motiveringen att vägar och gator som används av alla skall betalas av alla

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Oavsett vilken majoritet som styr, vill Kommunpartiet kunna påverka genom gott samarbete.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Mycket dåligt förslag
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Inrätta ett demenscentrum i Härryda kommun
 • Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan

 • E-post

  info@kommunpartiet.org eller ulf.dermark@telia.com eller udermark@gmail.com

 • Facebook

  https://m.facebook.com>kommunpartiet i Härryda

 • Twitter

  _

 • Webbplats

  kommunpartiet.org