C
Centerpartiet i Härryda kommun

Centerpartiet är ett grönt, socialliberalt parti som litar på den enskildes förmågor. Samtidigt står CP för en stark finmaskig grundtrygghet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Barn, elever och personal i våra förskolor och skolor ska ha en god och inspirerande arbetsmiljö och goda möjligheter att lära, utveckla och utvecklas

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldre som önskar bo kvar hemma ska ha möjlighet till det, det ska också finnas god tillgänglighet till serviceboende för dem som så behöver och önskar

 • Bygga och bo

  en utveckling i hela kommunen med bostäder för olika behov och åldrar. Underlätta för byggnation på landsbygden Trygga och skräpfria centrum

 • Miljö och klimat

  Bygglovsbefria installation av solceller.Giftfri kommun behöver vidgas till att omfatta alla verksamheter. Närproducerad livsmedel så lång som möjligt

 • Jobb och sysselsättning

  Behålla och utvecklar ett gott företagsklimat och stimulerar nyföretagande. Se nyanlända som en resurs och inte som ett problem. Dialog Aoch O

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alliansstyre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och vänstern

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
Svar:
Hoppat över frågan
Viktig fråga
Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?
 • Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan
 • Skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända
 • Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter