Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Härryda kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKomPKDLMPMSSPPSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Härryda kommun ska växa genom att staden Landvetter Södra byggs
50%
V
KD
SPP
L
S
M
KomP
MP
SD
C
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Härryda kommun ska anställa ordningsvakter för ökad trygghet
50%
KD
KomP
C
L
SD
S
V
SPP
MP
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
KD
KomP
SPP
MP
C
SD
S
L
M
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
KD
MP
C
L
KomP
SD
S
V
M
SPP
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
KomP
C
SD
M
V
SPP
MP
L
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
C
KD
SPP
L
SD
S
M
KomP
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
V
KD
KomP
SPP
SD
M
MP
C
L
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
KomP
SPP
MP
C
L
SD
M
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SPP
SD
M
V
MP
C
L
S
KomP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
SPP
MP
C
S
V
KD
KomP
L
SD
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
KomP
C
L
SD
M
V
SPP
MP
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KomP
MP
C
L
V
KD
SPP
SD
S
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
KomP
SPP
C
L
M
V
MP
SD
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
KD
KomP
SPP
C
L
SD
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
KomP
C
L
SD
S
M
V
SPP
MP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
V
KD
KomP
SPP
C
L
SD
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KomP
C
L
SD
V
KD
MP
S
M
SPP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
C
V

Kultur och fritid

SPP

Miljö och hållbar utveckling

MP
KomP

Näringsliv och lokalt företagande

SPP
KD

Skola och utbildning

M
S
SD
L
C
MP
SPP
KomP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
SD
L
C
MP
KomP
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Härryda kommun är viktigast?

Bygg trygghetsbostäder för de över 70 år

M
S
SD
L
MP
KomP
KD
V

Skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser för nyanlända

M
L
C
V

Bygg en cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter

S
C
MP
SPP
KD

Jobba för att fler ska vilja bygga i Härryda kommun

S
L
SPP
KD

Inför maxtak för gruppernas storlek i förskolan

M
SD
C
MP
KomP
V

Inrätta ett demenscentrum i Härryda kommun

KomP